- Rejestr zmian
Aktualnosci

Aktualności Sądowe1.Uchwała - Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Radomsku z dnia 06 marca 2017 roku. -
2.KOMUNIKAT - Harmonogram dyżurów w "Tygodniu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem"w dniach 20 luty - 26 luty 2017 roku. -
Informujemy, iż w w dniach 20 luty - 26 luty 2017 roku

Sąd Rejonowy w Radomsku będzie pełnił dyżur.

W obchodzonym "Tygodniu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem".

I N F O R M A C J A z dnia 20 lutego 2017 roku


Jeśli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem, skorzystaj:
 Z bezpłatnej informacji prawnej
 Z bezpłatnych konsultacji psychologicznych.

Wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z Ośrodkami Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem prowadzonych przez organizacje pozarządowe w ramach Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw organizuje w dniach 23 – 28 lutego 2015 roku „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.
Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.
Podobnie jak w latach ubiegłych w obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” włączyły się Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Radców Prawnych, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Krajowa Rada Notarialna, Komenda Główna Policji, Prokuratura Generalna, Komenda Główna Straży Granicznej, Krajowa Rada Komornicza, Krajowa Rada Kuratorów.
Dyżury Specjalistów będą się odbywały w utworzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 18 oraz w sobotę w godzinach od 10 do 13.
Wykaz Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: www.pokrzywdzeni.gov.pl
www.pokrzywdzeni.gov.pl

Wykaz Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem dostępny jest na stronie: www.pokrzywdzeni.gov.pl, a także w ulotce Ministerstwa Sprawiedliwości do pobrania poniżej.

Pliki do pobrania:

Ulotka [PDF, 4040 KB]

Czytelnia Akt

Od dnia 21 maja w Sądzie Rejonowym w Radomsku zgodnie z zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Radomsku z dn. 17 maja 2012 r., uruchamia się czytelnię akt. Więcej informacji w załączniku czytelnia akt. Regulamin czytelni: regulamin.

Punkt Obsługi Interesanta

Od dnia 21 maja w Sądzie Rejonowym w Radomsku zgodnie z zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Radomsku z dn. 17 maja 2012 r., zostaje uruchomiony Punkt Obsługi Interesanta, który znajduje się w hallu na parterze, za wejściem głównym. Więcej informacji w załączniku Zarządzenie w sprawie wdrożenia Punktu Obługi Interesanta.
Zaktualizowane godziny urzędowania Punktu Obsługi Interesanta: regulamin Punktu Obsługi Interesanta.

Zarządzenie w sprawie uchylenia zarządzenia dotyczącego utworzenia Punktu Obsługi Interesanta. Zarządzenie w sprawie uchylenia zarządzenia dotyczącego utworzenia Punktu Obsługi Interesanta..
Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Radomsku Nr 2/2018 z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie uruchomienia Biura Obsługi Interesanta z dniem 15 stycznia 2018 roku. Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Radomsku Nr 2/2018 z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie uruchomienia Biura Obsługi Interesanta z dniem 15 stycznia 2018 roku..
Link do strony Ministerstwa Sprawiedliwości
Transition Facility 2006 – Rezerwa elastyczna - Wzmocnienie kompetencji zawodowych pracowników administracyjnych sądów

Projekt został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Ministerstwo Sprawiedliwości było beneficjentem projektu Transition Facility 2006/018-180.01.08.04 „Wzmocnienie kompetencji zawodowych pracowników administracyjnych sądów w zakresie współpracy sądowej w sprawach cywilnych i karnych”. Celem ogólnym projektu była poprawa współpracy sądowej w ramach UE poprzez wzmocnienie kompetencji zawodowych pracowników administracyjnych sądów.

Od stycznia do czerwca 2009 roku w ramach przedmiotowego projektu przeprowadzono 25 szkoleń dla kierowników sekretariatów z sądów apelacyjnych, rejonowych i okręgowych poświęconych analizie europejskich instrumentów prawnych dot. współpracy sądowej: w sprawach cywilnych i handlowych (moduł I) oraz w sprawach karnych (moduł II). W sumie w obu modułach przeszkolono 675 osób.

Wykonawcą projektu była RCS Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku.

Wartość umowy z wykonawcą wyniosła: 96 720,62 euro.1.Współpraca sądowa w sprawach cywilnych i handlowych -
2.Wybrane akty prawne I -
3.Wybrane akty prawne II -
4.ETS Lugano - Bruksela -
5.Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń I - formularz a -
6.Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń I - formularz b -
7.Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń - formularz c -
8.Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń I - formularz d -
9.Komunikat prasowy nr 15.07 -
10.Komunikat prasowy nr 52.06 -
11.Wersja skonsolidowana 805/2004 -
12.Współpraca sadowa w sprawach karnych -
13.Ustawa KPK -
14.Wyciąg z KPK -
15.Zasady wzajemnego uznawania kar pienieżnych -
16.Zaświadczenie -
1.Broszura nt. sieci informacyjnych Unii Europejskiej w Polsce. -
2.Komunikat dotyczący "Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem" w Sądzie Rejonowym w Radomsku w dniach 19 lutego do 25 lutego 2018 roku. -ilość odsłon: 94493
wytworzył: Robert Cieciura (2007-02-26 23:28:11)
wprowadził: Robert Cieciura (2007-02-26 23:32:20)
liczba zmian: 151
ostatnio zmienił: Robert Cieciura (2018-02-15 14:37:17)
jakie zmiany: Komunikat dotyczący "Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem" w Sądzie Rejonowym w Radomsku w dniach 19 lutego do 25 lutego 2018 roku.