- Rejestr zmian
Ogłoszenia

OGŁOSZENIA SĄDOWE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

-------------------------------------------------------- ------------------------------------------------ Ogłoszenia do publicznej wiadomości:

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr KW 60810.Ogłoszenie Zamieszczono: 2019-05-23 1,63 MB
Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 78438.Ogłoszenie Zamieszczono: 2019-05-22 3,86 MB
Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr KW 35316.Ogłoszenie Zamieszczono: 2019-05-22 3,21 MB
Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości Syg.akt I Co 696/17.Ogłoszenie Zamieszczono: 2019-05-07 1,20 MB
Zarządzenie o złożeniu wykazu inwentarza Syg.akt I Co 272/19.Ogłoszenie Zamieszczono: 2019-04-29 504 kB
Zarządzenie o złożeniu wykazu inwentarza Syg.akt I Co 423/19.Ogłoszenie Zamieszczono: 2019-04-29 547 kB
Zarządzenie o złożeniu wykazu inwentarza Syg.akt I Co 342/19.Ogłoszenie Zamieszczono: 2019-04-29 511 kB
Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 97284 Ogłoszenie Zamieszczono: 2019-04-17 906 kB
Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr KW Brak, nr Km 299/16 Ogłoszenie Zamieszczono: 2019-04-15 809 kB
Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 32217 Ogłoszenie Zamieszczono: 2019-04-11 778 kB
Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 77231 Ogłoszenie Zamieszczono: 2019-04-11 940 kB
Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 28389 Ogłoszenie Zamieszczono: 2019-04-11 872 kB
Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 29324 Ogłoszenie Zamieszczono: 2019-04-11 915kB
Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 29325 Ogłoszenie Zamieszczono: 2019-04-11 973 kB
Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 35007 Ogłoszenie Zamieszczono: 2019-04-11 1,02 MB
Postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza Sygn.akt I 530/18 Ogłoszenie Zamieszczono: 2019-04-11 482 kB
Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr Km 1643/17 Ogłoszenie Zamieszczono: 2019-04-04 949 kB
Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr Km 1446/15 Ogłoszenie Zamieszczono: 2019-04-04 825 kB
1Ogłoszenie o sporządzeniu spisu inwentarza spadkowego I Ns 13/18 Ogłoszenie Zamieszczono: 2019-03-28 475 kB
1.Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr Km 1091/16 Ogłoszenie Zamieszczono: 2019-03-18 843 kB
2.Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 7821 Ogłoszenie Zamieszczono: 2019-03-18 838 kB
1.Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr KW PT1R/00056526/7 Ogłoszenie Zamieszczono: 2019-03-15 867 kB
2.Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr KW PT1R/00068970/1 Ogłoszenie Zamieszczono: 2019-03-15 872 kB
3.Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW PT1R/00039007/8 Ogłoszenie Zamieszczono: 2019-03-15 1,60 MB
4.Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr KW PT1R/00049836/1 Ogłoszenie Zamieszczono: 2019-03-15 866 kB
1.Ogłoszenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 36080 Ogłoszenie Zamieszczono: 2019-03-04 0,97 MB
1.Ogłoszenie o sporządzeniu spisu inwentarza I Ns 797/18 Ogłoszenie Zamieszczono: 2018-02-18 440 kB
1.Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr Kmp 20/17 Ogłoszenie Zamieszczono: 2019-02-12 908 MB
1.Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr KW PT1R/000081149/9 Ogłoszenie Zamieszczono: 2019-02-07 839 MB
2.Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr KW PT1R/00091984/2 Ogłoszenie Zamieszczono: 2019-02-07 976 MB
1.Obwieszczenie o pierwsej licytacji nieruchomości nr KW 41828 Ogłoszenie Zamieszczono: 2019-01-30 935 MB
2.Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr KW 1886 Ogłoszenie Zamieszczono: 2019-01-30 904 MB
1.Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr KW 31185 Ogłoszenie Zamieszczono: 2019-01-25 1,16 MB
2.Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr KW 44843 Ogłoszenie Zamieszczono: 2019-01-25 1,31 MB
1.Obwieszczenie o drugiej licytacji nr kw 79066 Ogłoszenie Zamieszczono: 2019-01-23 900 kB
2.Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza spadkowego Co 1326/18 Ogłoszenie Zamieszczono: 2019-01-23 615 kB
Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Radomsku o postanowieniu z dnia 29 listopada 2018r. Ogłoszenie Zamieszczono: 2018-11-29 15:30:00 454kB
Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Radomsku Nr 11/2018 z dnia 24 października 2018r. Ogłoszenie Zamieszczono: 2018-10-29 12:10:00 245kB
1.OGŁOSZENIE DODATKOWYCH DNI WOLNYCH OD PRACY W 2015 ROKU W SĄDZIE REJONOWYM W RADOMSKU - ogłoszenie - Zamieszczono: 2015-02-23 15:53:00 382,5kB
2.OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI PROWADZENIA USŁUG KSERO W SĄDZIE REJONOWYM W RADOMSKU - ogłoszenie - Zamieszczono: 2014-03-06 09:22:00 381,1kB
3.OGŁOSZENIE O WOLNYCH POMIESZCZENIACH NA PROWADZENIE BUFETU W SĄDZIE REJONOWYM W RADOMSKU - ogłoszenie - Zamieszczono: 2014-10-20 11:49:00 20,8kB
4.INFORMACJA O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO SĄDU REJONOWEGO W RADOMSKU - ogłoszenie - Zamieszczono: 2014-03-06 09:25:00 1547,7kB
5.INFORMACJA o II Kongresie Nauk Sądowych - komunikat nr 1 - Zamieszczono: 2014-12-18 10:22:00 13,1kB
6.Godziny pracy w dniu 24.12.2014 roku - Wigilia Świąt Bożego Narodzenia - Zarządzenie Nr 19/2014 Prezesa Sądu Rejonowego w Radomsku z dnia 17 grudnia 2014 roku - Zamieszczono: 2014-12-18 10:32:00 36,9kB
7.Ponowienie - OGŁOSZENIE O WOLNYCH POMIESZCZENIACH NA PROWADZENIE BUFETU W SĄDZIE REJONOWYM W RADOMSKU - ogłoszenie - Zamieszczono: 2017-01-13 15:49:00 370kB


Ogłoszenia Uniwersytetu Łódzkiego do publicznej wiadomości:

1.OGŁOSZENIE UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W 2015 ROKU jubileusz 70-lcia Uczelni - ogłoszenie - Zamieszczono: 2015-04-14 09:18:00 560,9kB
2.OGŁOSZENIE UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W 2015 ROKU jubileusz 70-lcia Uczelni Program Obchodów 23.05.2015r. - ogłoszenie - Zamieszczono: 2015-05-20 14:30:00 1435,9kB


Ogłoszenie Okręgowej Rady Adwokackiej z Częstochowy do publicznej wiadomości:

1.OGŁOSZENIE O IX DNIU BEZPŁATNYCH PORAD ADWOKACKICH W 2015 ROKU - ogłoszenie - Zamieszczono: 2015-04-17 14:30:00 584,9kB
2.OGŁOSZENIE O IX DNIU BEZPŁATNYCH PORAD ADWOKACKICH W 2015 ROKU - lista - Zamieszczono: 2015-04-17 14:30:00 26,6kB


Zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Radomsku do publicznej wiadomości:1.Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Radomsku Nr 7/15 z dnia 03 lutego 2015r. - ogłoszenie - Zamieszczono: 2015-06-08 10:05:00 2759,8kB
2.Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Radomsku Nr 7/2016 z dnia 26 kwietnia 2016r. - ogłoszenie - Zamieszczono: 2016-04-27 15:15:00 183,8kB


Zarządzenia Prezesa Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim do publicznej wiadomości:

1.Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim pismo A-0144-30/15 z dnia 14 sierpnia 2015r. - ogłoszenie - Zamieszczono: 2015-08-18 15:15:00 134,7kB
2.Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim Nr 23/15 z dnia 14 sierpnia 2015r. - ogłoszenie - Zamieszczono: 2015-08-18 15:15:00 566,9kB
3.Fałszywy Komornik - Uwaga Wirus. - ogłoszenie - Zamieszczono: 2015-08-18 15:15:00 0,9MB
Ogłoszenia do publicznej wiadomości o zbędnych składnikach majątku Sądu Rejonowego w Radomsku :

1.INFORMACJA O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO SĄDU REJONOWEGO W RADOMSKU - ogłoszenie - Zamieszczono: 2017-02-28 15:16:00 490,3kB
2.Załącznik I i II - Inwentarz magazynu Zamieszczono: 2017-02-28 15:16:00 70,6kB
3.Załącznik III - SPIS Z NATURY ZBIORY 2016Zamieszczono: 2017-02-28 15:16:00 129,0kB
Ogłoszenia do publicznej wiadomości: XIV Polsko-Niemiecka Konferencja z Psychiatrii Sądowej.

1.INFORMACJA O KONFERENCJI - ogłoszenie - Zamieszczono: 2017-07-06 13:41:00 429,0kB


Ogłoszenia do publicznej wiadomości: Ogólnopolski program 500 plus .

1.INFORMACJA O programie 500 plus - ogłoszenie - Zamieszczono: 2017-08-11 08:01:00 561,4kB


Ogłoszenia do publicznej wiadomości: Informacja o dniu 02.01.2018r. - wolnym od pracy.

1.INFORMACJA o dniu 02.01.2018r. - wolnym od pracy. - ogłoszenie - Zamieszczono: 2017-11-20 13:31:00 339,3kB


Ogłoszenia do publicznej wiadomości: Informacja z dnia 18.12.2017r.

1.INFORMACJA PUBLICZNA dotycząca opieki naprzemiennej nad małoletnimi wydana w dniu 12.12.2017r. - ogłoszenie - Zamieszczono: 2017-12-18 15:28:00 284,8kB


Ogłoszenia do publicznej wiadomości: Pouczenie pokrzywdzony do sprawy sygnatura akt II K 252/18

1.Pouczenie pokrzywdzony do sprawy sygnatura akt II K 252/18 - ogłoszenie - Zamieszczono: 2018-04-05 11:04:00 164,2kB

ilość odsłon: 41913
wytworzył: Jarosław Długołęcki (2019-04-29 13:32:30)
wprowadził: Robert Cieciura (2008-02-11 10:06:33)
liczba zmian: 185
ostatnio zmienił: Jarosław Długołęcki (2019-05-24 15:39:45)
jakie zmiany: Korekta