- Rejestr zmian
Strona główna->Struktura Sądu

STRUKTURA SĄDU REJONOWEGO W RADOMSKU:

Organy Sądu.

Prezes Sądu: - kieruje Sądem i reprezentuje go na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do Dyrektora Sądu;
- pełni czynności z zakresu administracji sądowej;
pełni inne czynności przewidziane w ustawie oraz odrębnych przepisach;
- jest zwierzchnikiem służbowym sędziów Sądu Rejonowego w Radomsku oraz Dyrektora Sądu w zakresie czynności dotyczących prawa pracy

Prezes Sądu Rejonowego w Radomsku w zakresie administracji sądowej podlega Ministrowi Sprawiedliwości oraz Prezesowi Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim.

Wiceprezes Sądu: - zastępuje Prezesa Sądu w razie jego nieobecności wypełniając funkcje powierzone Prezesowi a także obowiązki wynikające z wewnętrznego podziału czynności i określone przez Prezesa Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim.

Dyrektor Sądu: - kieruje gospodarką finansową Sądu Rejonowego w Radomsku
- jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje sąd w tym zakresie wobec pracowników sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów
- reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań sądu

Prezes Sądu Rejonowego
SSR Wioletta Krawczyk
tel. 44-685-81-38
Wiceprezes Sądu Rejonowego
SSR Szczepan Stawczyk
tel. 44-685-81-36
Dyrektor Sądu Rejonowego
Stefania Klekowska
tel. 44-685-81-39
Przewodniczący I Wydz. Cywilnego
SSR Wioletta Krawczyk
tel. 44-685-81-54
Przewodniczący II Wydz. Karnego
SSR Izabela Woźniczko
tel. 44-685-81-60
Przewodniczący III Wydz. Rodzinnego i Nieletnich
SSR Gabriela Janson-Matusiak
tel. 44-685-81-72
Przewodniczący IV Wydz. Pracy
SSR Anna Strzelczyk
tel. 44-685-81-28
Przewodniczący V Wydz. Ksiąg Wieczystych
Lucyna Syzdek
tel. 44-685-81-19
Przewodniczący VI Wydz. Karnego
SSR Szczepan Stawczyk
tel. 44-685-81-08
Wykaz Sędziów Sądu Rejonowego w Radomsku i Referendarzy Sądowych Sądu Rejonowego w Radomsku.97,7 KB


Wykaz Sędziów Sądu Rejonowego w Radomsku i Referendarzy Sądowych Sądu Rejonowego w Radomsku z podziałem czynności.4707,8 KB


Wykaz Sędziów Sądu Rejonowego w Radomsku z podziałem czynności z dnia 07 kwietnia 2017 roku.23782,4 KB


Wykaz Sędziów Sądu Rejonowego w Radomsku z podziałem czynności z dnia 15 grudnia 2017 roku.18952,7 KB
Struktura Sądu
ilość odsłon: 73922
wytworzył: Robert Cieciura (2006-11-20 22:40:13)
wprowadził: Robert Cieciura (2006-11-20 22:40:30)
liczba zmian: 30
ostatnio zmienił: Robert Cieciura (2017-12-15 15:38:30)
jakie zmiany: Uzupełniono podział czynności Sędziów.